Oferta

Tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe z języka niemieckiego i na język niemiecki.


Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

 • dokumenty prawne (np. akty notarialne, umowy, orzeczenia, wyroki, wyciągi z rejestrów)
 • dokumenty potrzebne do podjęcia pracy (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie o niekaralności, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku)
 • dokumenty pojazdu (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, rachunek)
 • dokumenty urzędowe (np. dokumenty skarbowe i ubezpieczeniowe, dokumenty wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego, zaświadczenia)
 • finanse i księgowość (np. sprawozdania finansowe, faktury, raport i opinia biegłego rewidenta)
 • wszelkie inne dokumenty wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego (świadectwa, dyplomy)

Tłumaczenia specjalistyczne

 • ekonomiczne, prawnicze, medyczne i techniczne

Tłumaczenia ustne

 • notariusz, sąd, USC (ślub cywilny)

Kompleksowa obsługa firm

 • tłumaczenia negocjacji, rozmów handlowych
 • korespondencja firmowa, umowy handlowe
 • materiały promocyjne, foldery reklamowe

Przyjmowanie i wydawanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00. W weekendy po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.