Niemieckojęzyczna wersja strony

Wprowadziliśmy w pełni przetłumaczoną na język niemiecki nową wersję naszej strony internetowej.